Terapi


Som klient hos Aarhus-terapeuterne kan du forvente at møde engagerede terapeuter, der tager dig og terapien alvorligt.


Samtalen

Ved første samtale har du og terapeuten mulighed for i fællesskab at undersøge dine problemstillinger bredt, før vi i fællesskab bliver enige om, hvad fokus for forløbet skal være. Her vil vi også tale om dine forventninger til terapiforløbet hos Aarhus-terapeuterne. Hver session varer ca. 50 minutter.   


Hos Aarhus-terapeuterne arbejder vi ikke ud fra en bestemt psykologisk retning, men skræddersyer terapien efter klientens problemstillinger og behov. Derfor er antallet af samtaler heller ikke fastsat på forhånd, men behovet vurderes løbende. 


Har du yderligere spørgsmål til vores arbejdsmetode, er du velkommen til at kontakte os.


Værdigrundlag

Vi er bevidste om, at vores job kræver stor ansvarlighed, og at man som klient har behov for tryghed i forhold til sin terapeut. Derfor er det vigtigt for os at vurdere, hvorvidt du som klient har brug for noget andet, end hvad vi kan tilbyde dig. Hermed menes, at vi kender vores styrker såvel som begrænsninger og kun påtager os opgaver, som vi føler os kompetente til at håndtere.


Endelig synes vi, at det er vigtigt, at der er gennemsigtighed mellem klient og terapeut. Gennemsigtighed betyder, at vi som terapeuter klart giver udtryk for vores tanker om og forslag til terapien og forløbet.


Vi arbejder naturligvis under tavshedspligt.